top of page

Başarınızı Tinkwyz ile Güçlendirin

Sınırsız olanaklar, tek yer

Günümüzün dinamik dünyasında başarınızı garantileyen, yenilikçi uzmanlığı derin pazar öngörüleriyle birleştiren özel çözümler için hizmetlerimizi seçin.

Dönüşümün Başladığı Yerde Çözümler

İş ve Strateji Danışmanlığı Çözümleri

İş ve Strateji
Danışmanlık Çözümleri

 • Genel İş Stratejileri ve Yönetim Danışmanlığı

 • Pazar Trendleri ve Rekabet Analizi Danışmanlığı

 • Stratejik Planlama ve Karar Alma Süreci Danışmanlığı

 • İş Geliştirme ve Büyüme Stratejileri Danışmanlığı

 • Fırsat Değerlendirme ve Risk Analizi Danışmanlığı

 • Pazara Giriş ve Genişleme Stratejisi Danışmanlığı

 • İş Modeli İnovasyon Danışmanlığı

 • Rekabet İstihbaratı ve Pazar İçgörüleri Danışmanlığı

 • Birleşme ve Satın Alma Stratejisi Danışmanlığı

 • İş Dönüşümü Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Genel iş modeli ve operasyonel yapı

 • Stratejik hedefler ve iş geliştirme planları

 • Pazar ve sektör analizleri

 • Yönetim ve liderlik ekibinin stratejik planlama sınırı.

 • Rekabet avantajları ve zorluklar

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz,lütfen bunları geliştirmede yardıma ihtiyacınız varsa belirtin.

Yönetim ve Liderlik Danışmanlığı Çözümleri

Yönetim ve
Liderlik
Danışmanlık Çözümleri

 • Yönetim Yapıları ve Etkinliği Danışmanlığı

 • Liderlik Gelişimi ve Takım Dinamiği Danışmanlığı

 • Yönetim ve Organizasyonel Strateji Danışmanlığı

 • Motivasyon ve Performans Yönetimi Danışmanlığı

 • İşbirliği Kültürü ve Ekip Oluşturma Danışmanlığı

 • Organizasyon Kültürü ve Gelişim Danışmanlığı

 • Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Danışmanlığı

 • Yedekleme Planlama ve Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

 • Performans Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

 • Kriz Liderliği ve Çatışma Çözümü Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Organizasyon yapısı ve yönetim kadrosu

 • Liderlik ve yönetim becerilerinin değerlendirilmesi

 • Değişiklik yönetimi ihtiyaçları ve org. gelişim

 • Çalışan katılımı & performans yönetimi sistemi.

 • İç iletişim ve ekip dinamikleri

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz,lütfen bunları geliştirmede yardıma ihtiyacınız varsa belirtin.

Hukuk ve Uyumluluk Danışmanlığı Çözümleri

Hukuk ve Uyumluluk
Danışmanlık Çözümleri

 • Genel Uyum ve Yasal Çerçeve Danışmanlığı

 • Kurumsal Yönetim ve Etik Standartlar Danışmanlığı

 • Mevzuat ve Düzenleyici Çerçeve Danışmanlığı

 • Sözleşme Yönetimi ve Yasal Risk Analizi Danışmanlığı

 • Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları Hukuku Danışmanlığı

 • Sözleşme Müzakereleri ve Taslak Hazırlama Danışmanlığı

 • Uluslararası Hukuk ve Küresel Uyum Danışmanlığı

 • Fikri Mülkiyet Stratejisi ve Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Danışmanlığı

 • Mevzuata Uyum ve Raporlama Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Mevcut yasal yapı ve zorluklar

 • Uyumluluk ve mevzuat gereklilikleri

 • Sözleşme yönetimi ve hukuki işlemler

 • Kurumsal yönetim ve etik standartlar

 • Hukuk danışmanlığı ve desteği için ayrılan kaynaklar

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

Marketing and Communication Consulting Solutions

Pazarlama ve
İletişim
Danışmanlık Çözümleri

 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejisi Danışmanlığı

 • Marka Yönetimi ve İletişim Taktikleri Danışmanlığı

 • Pazar Analizi ve Tüketici Davranışı Danışmanlığı

 • İçerik Pazarlama ve SEO Stratejileri Danışmanlığı

 • Reklam ve Kampanya Yönetimi Danışmanlığı

 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi Danışmanlığı

 • Çevrimiçi İtibar Yönetimi Danışmanlığı

 • Müşteri Yolculuğu ve Deneyim Danışmanlığı

 • Pazarlama Otomasyonu ve Teknoloji Danışmanlığı

 • Halkla İlişkiler ve Medya Stratejisi Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Şirketin pazarlama ve iletişim stratejileri

 • Marka kimliği ve hedef kitle bilgileri

 • Pazarlama ve iletişim bütçeleri

 • Mevcut pazarlama kanalları ve platformları

 • Pazar araştırması ve müşteri veritabanı

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

Finans ve Yatırım Danışmanlığı Çözümleri

Finans ve Yatırım
Danışmanlık Çözümleri

 • Finansal Trendler ve Piyasa Analizi Danışmanlığı

 • Risk Yönetimi ve Finansal Planlama Danışmanlığı

 • Yatırım Stratejileri ve Sermaye Yönetimi Danışmanlığı

 • Bütçeleme ve Maliyet Kontrol Danışmanlığı

 • Varlık ve Portföy Yönetimi Danışmanlığı

 • Kurumsal Finans ve Finansman Stratejisi Danışmanlığı

 • Vergi Planlama ve Uyum Danışmanlığı

 • Finansal Tahmin ve Modelleme Danışmanlığı

 • Varlık Yönetimi ve Emeklilik Planlama Danışmanlığı

 • Birleşme ve Satın Almalar Finansal Danışmanlık

Minimum Gereksinimler

 • Mali durum ve raporlar

 • Yatırım hedefleri ve risk toleransı

 • Finansal planlama ve analiz yetenekleri

 • Sermaye yapısı ve likidite ihtiyaçları

 • Vergi planlaması ve uyumluluk bilgileri

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Danışmanlığı Çözümleri

Dijital Dönüşüm
ve Teknoloji
Danışmanlık Çözümleri

 • Dijitalleşme ve İnovasyon Stratejisi Danışmanlığı

 • Teknoloji Entegrasyonu ve Optimizasyon Danışmanlığı

 • Yapay Zeka ve Veri Analitiği Danışmanlığı

 • Dijital Ürün Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı

 • Teknolojik Trendler ve Pazar Araştırması Danışmanlığı

 • Gelişen Teknolojiler ve İnovasyon Danışmanlığı

 • Dijital İşyeri Dönüşüm Danışmanlığı

 • Veri Yönetişimi ve Yönetim Danışmanlığı

 • BT Strateji ve Planlama Danışmanlığı

 • Dijital Güvenlik ve Uyumluluk Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Mevcut teknolojiye ve dijital altyapıya genel bakış

 • Dijital dönüşüm hedefleri ve öncelikleri

 • İş süreçlerinin ve operasyonel akışların ayrıntıları

 • Yönetim ve personelin teknolojiye uyum düzeyi

 • Bütçe ve kaynak tahsis planları

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

Kariyer ve Kişisel Gelişim Danışmanlığı Çözümleri

Kariyer ve
Kişisel Gelişim
Danışmanlık Çözümleri

 • Kariyer Gelişimi ve Yol Haritası Danışmanlığı

 • Kişisel Gelişim ve Eğitim Planı Danışmanlığı

 • Yetenek Yönetimi ve Eğitim Programları Danışmanlığı

 • Profesyonel Koçluk ve Mentorluk Danışmanlığı

 • Kariyer Geçişi ve Değişim Stratejileri Danışmanlığı

 • Liderlik Becerileri Geliştirme Danışmanlığı

 • İş-Yaşam Dengesi ve Wellness Danışmanlığı

 • İletişim ve Kişilerarası Beceriler Danışmanlığı

 • Kişisel Markalama ve Ağ Oluşturma Danışmanlığı

 • Eğitim Programı ve Müfredat Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Bireysel kariyer hedefleri ve gelişim planları

 • Profesyonel beceri setleri ve eğitim geçmişi

 • Kişisel ve kariyer gelişimine yönelik açık tutum

 • Kariyer ve kişisel gelişime ayrılan zaman ve kaynaklar

 • Geri bildirim ve öz değerlendirmeye hazırlık

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Etki Danışmanlığı Çözümleri

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve
Sosyal etki
Danışmanlık Çözümleri

 • Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Stratejileri Danışmanlığı

 • Sosyal Etki Değerlendirmesi ve İletişim Danışmanlığı

 • Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Analizi Danışmanlığı

 • Kurumsal Vatandaşlık ve Toplum İlişkileri Danışmanlığı

 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Stratejileri Danışmanlığı

 • Paydaş Katılımı ve Ortaklıklar Danışmanlığı

 • Etki Ölçümü ve Raporlama Danışmanlığı

 • Kurumsal Hayırseverlik ve Gönüllülük Danışmanlığı

 • Etik Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

 • Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Şirketin sosyal sorumluluk vizyonu ve hedefleri

 • Sosyal etki yaratma taahhüdü

 • Sürdürülebilirlik ve çevre politikaları

 • Paydaşların ve toplumun katılım düzeyi

 • Kurumsal sosyal sorumluluğa ayrılan bütçe ve kaynaklar

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

BT ve Siber Güvenlik Danışmanlık Çözümleri

BT ve Siber Güvenlik
Danışmanlık Çözümleri

 • Siber Güvenlik Stratejileri ve Risk Değerlendirme Danışmanlığı

 • BT Altyapısı ve Sistem Güvenliği Danışmanlığı

 • Veri Koruma ve Gizlilik Yönetimi Danışmanlığı

 • Ağ Güvenliği ve Erişim Kontrolü Danışmanlığı

 • Siber Tehdit Analizi ve Müdahale Planlama Danışmanlığı

 • Kimlik ve Erişim Yönetimi Danışmanlığı

 • Güvenlik Mimarisi ve Tasarım Danışmanlığı

 • Bilgi Riski Yönetimi Danışmanlığı

 • BT Operasyonları ve Altyapı Danışmanlığı

 • Sızma Testi ve Güvenlik Açığı Değerlendirme Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • BT altyapısı ve sistemlerinin mevcut durumu

 • Siber güvenlik riskleri ve mevcut güvenlik önlemlerine ilişkin farkındalık

 • Veri koruma ve gizlilik politikaları

 • BT yönetimi ve güvenlik ekipleri

 • Siber güvenliğe ayrılan bütçe ve kaynaklar

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

Mimarlık ve Tasarım Danışmanlığı Çözümleri

Mimarlık ve Tasarım
Danışmanlık Çözümleri

 • İç Mimarlık & Mekan Planlama Danışmanlığı

 • Sürdürülebilir Tasarım ve Eco-Fri Malzeme Seçimi Danışmanlığı

 • Renk ve Malzeme Paleti Geliştirme Danışmanlığı

 • Aydınlatma ve Akustik Tasarım Danışmanlığı

 • Mobilya Seçimi ve Yerleştirme Stratejisi Danışmanlığı

 • İç Tasarım ve Dekorasyon Danışmanlığı

 • Ergonomik ve Kullanıcı Odaklı Tasarım Danışmanlığı

 • Mimari Görselleştirme ve 3D Modelleme Danışmanlığı

 • Akıllı Mekan Tasarımı ve Otomasyon Danışmanlığı

 • Ticari ve Kurumsal Mekan Tasarımı Danışmanlığı

Minimum Gereksinimler

 • Proje konsepti ve hedefleri

 • Mevcut tasarım ve planlar

 • Sürdürülebilirlik hedefleri

 • Estetik ve fonksiyonel gereksinimler

 • Proje için bütçe ve kaynak tahsisi

 • Not: Bu minimum gereksinimlerden herhangi birine sahip değilseniz lütfen bunları geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığını belirtin.

bottom of page