top of page
BT ve Siber Güvenlik Danışmanlık Çözümleri

Bilgi Teknolojileri ve
Siber Güvenlik
Danışmanlık Çözümleri

  • Siber Güvenlik Stratejileri ve Risk Değerlendirme Danışmanlığı

İşletmelerin siber tehditlere karşı korunmasını ve siber güvenlik risklerini etkili bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Stratejileri ve Risk Değerlendirme Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, siber güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi, risk değerlendirme süreçlerinin uygulanması, tehdit analizi ve savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, güncel siber güvenlik tehditlerine karşı işletmenizin savunmasını maksimize edecek çözümler geliştirir, veri koruma ve bilgi güvenliği politikalarınızı gözden geçirir ve siber güvenlik farkındalık eğitimleri sağlar. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin siber güvenlik duruşunu güçlendirebilir, riskleri azaltabilir ve siber saldırılara karşı dirençli bir yapı oluşturabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, siber güvenlik stratejilerinizi ve risk değerlendirme pratiklerinizi geliştirin ve işletmenizin dijital varlıklarını koruyun.

  • BT Altyapısı ve Sistem Güvenliği Danışmanlığı

İşletmelerin BT altyapılarını modernize etmesini ve sistem güvenliğini güçlendirmesini sağlamak amacıyla BT Altyapısı ve Sistem Güvenliği Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, ağ güvenliği, veri koruma, bulut güvenliği, uç nokta güvenliği ve erişim kontrol sistemleri gibi kritik BT güvenlik alanlarında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, güvenlik zafiyetlerini tespit etme, risk değerlendirme, güvenlik politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve güvenlik çözümlerinin uygulanması konularında size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin BT altyapısını ve sistemlerini güncel tehditlere karşı koruyabilir, veri ihlalleri ve siber saldırı risklerini azaltabilir ve iş sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, BT altyapısı ve sistem güvenliği stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin dijital dönüşümünü güvenli bir şekilde yönetin.​

  • Veri Koruma ve Gizlilik Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin veri koruma ve gizlilik standartlarına uyum sağlamasını ve müşterilerinin kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla Veri Koruma ve Gizlilik Yönetimi Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, GDPR, CCPA gibi ulusal ve uluslararası veri koruma düzenlemelerine uyum, veri gizliliği politikalarının geliştirilmesi, risk değerlendirme ve veri ihlallerine karşı koruma stratejileri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, veri sınıflandırma, erişim kontrolü, şifreleme teknolojileri ve veri ihlali tespit ve yanıt planları gibi alanlarda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin veri koruma ve gizlilik yükümlülüklerini karşılamasını sağlayabilir, müşteri güvenini artırabilir ve işletmenizin itibarını koruyabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, veri koruma ve gizlilik yönetimi stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin bilgi güvenliğini güçlendirin.​

  • Ağ Güvenliği ve Erişim Kontrolü Danışmanlığı

İşletmelerin ağ altyapılarını korumasını ve yetkisiz erişimlere karşı güvenliğini artırmasını sağlamak amacıyla Ağ Güvenliği ve Erişim Kontrolü Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, ağ güvenliği politikalarının geliştirilmesi, firewall ve antivirüs çözümleri, sanal özel ağ (VPN) yapılandırmaları ve erişim kontrol sistemleri gibi kritik ağ güvenlik önlemleri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, tehdit önleme, ağ performansı izleme, güvenlik duvarı yönetimi ve güvenlik olaylarına yanıt verme konularında size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin ağ güvenliğini güçlendirebilir, hassas verilerin korunmasını sağlayabilir ve iş sürekliliğini garanti altına alabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, ağ güvenliği ve erişim kontrolü stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin dijital varlıklarını güvence altına alın.​

  • Siber Tehdit Analizi ve Yanıt Planlama Danışmanlığı

İşletmelerin siber tehditlere karşı proaktif bir şekilde korunmasını ve olası güvenlik ihlallerine etkili bir şekilde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla Siber Tehdit Analizi ve Yanıt Planlama Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, tehdit istihbaratı toplama, siber tehditlerin analizi, risk değerlendirme ve olaya yanıt planlarının geliştirilmesi konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, işletmenizin siber güvenlik duruşunu güçlendiren özelleştirilmiş çözümler geliştirir, siber saldırı senaryolarına karşı simülasyonlar yapar ve acil durum yanıt ekiplerinin eğitilmesine yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin siber tehditlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayabilir, güvenlik zafiyetlerini minimize edebilir ve olası bir siber saldırı durumunda hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, siber tehdit analizi ve yanıt planlama stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin siber dayanıklılığını artırın.​

  • Kimlik ve Erişim Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirmesini ve hassas verilere erişimi etkili bir şekilde kontrol etmesini sağlamak amacıyla Kimlik ve Erişim Yönetimi Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, çok faktörlü kimlik doğrulama, erişim kontrol politikaları, roller tabanlı erişim kontrolü ve kimlik yönetimi çözümlerinin uygulanması konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, güvenli kimlik doğrulama mekanizmalarının tasarımı, erişim haklarının yönetimi ve kimlik bilgilerinin korunması konularında size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin bilgi güvenliğini artırabilir, yetkisiz erişimleri önleyebilir ve veri ihlalleri riskini azaltabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, kimlik ve erişim yönetimi stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin dijital varlıklarını güvence altına alın.​

  • Güvenlik Mimarisi ve Tasarımı Danışmanlığı

İşletmelerin güvenlik ihtiyaçlarına uygun, kapsamlı ve entegre güvenlik mimarileri ve tasarımları geliştirmesini sağlamak amacıyla Güvenlik Mimarisi ve Tasarımı Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, güvenlik politikalarının belirlenmesi, güvenlik çözümlerinin entegrasyonu, ağ güvenliği mimarilerinin tasarımı ve uygulama güvenliği konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, işletmenizin güvenlik gereksinimlerini analiz eder, güvenlik zafiyetlerini tespit eder ve savunma stratejilerini geliştirir. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin güvenlik duruşunu güçlendirebilir, siber tehditlere karşı koruma sağlayabilir ve bilgi güvenliğini artırabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, güvenlik mimarisi ve tasarımı stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin siber güvenlik kapasitesini maksimize edin.​

  • Bilgi Risk Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin bilgi varlıklarını korumasını ve bilgiyle ilgili riskleri etkili bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla Bilgi Risk Yönetimi Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, risk değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, risk azaltma stratejileri, uyum yönetimi ve olaya yanıt planlaması konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, işletmenizin risk profilini anlama, kritik bilgi varlıklarını belirleme, tehdit ve zafiyetlerin analizi ve riskleri minimize etme yöntemleri konusunda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin bilgi güvenliğini artırabilir, potansiyel tehditlere karşı koruma sağlayabilir ve uyum gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, bilgi risk yönetimi stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin risklere karşı dirençliliğini artırın.​

  • BT Operasyonları ve Altyapı Danışmanlığı

İşletmelerin BT operasyonlarını ve altyapısını optimize etmesini ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak rekabet avantajı elde etmesini sağlamak amacıyla BT Operasyonları ve Altyapı Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, BT altyapı yönetimi, bulut bilişim çözümleri, veri merkezi optimizasyonu, ağ tasarımı ve yönetimi ve süreç otomasyonu konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, işletmenizin BT operasyonlarının verimliliğini artırma, altyapı maliyetlerini düşürme, sistem güvenliğini güçlendirme ve teknolojik yenilikleri entegre etme konularında size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin BT altyapısını ve operasyonlarını modernize edebilir, iş süreçlerindeki verimliliği artırabilir ve teknolojik dönüşümünüzü hızlandırabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, BT operasyonları ve altyapı stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin dijital çağda başarısını sağlayın.

  • Sızma Testi ve Zafiyet Değerlendirme Danışmanlığı

İşletmelerin siber güvenlik duruşunu güçlendirmesini ve bilgi sistemlerindeki potansiyel zafiyetleri tespit etmesini sağlamak amacıyla Sızma Testi ve Zafiyet Değerlendirme Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, gerçek dünya siber saldırı senaryoları kullanarak sistemlerinizi test etme, zafiyetleri belirleme ve bu zafiyetlere karşı güvenlik önlemleri geliştirme konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, veri güvenliği ve iş sürekliliği gibi çeşitli alanlarda derinlemesine zafiyet değerlendirmeleri ve sızma testleri gerçekleştirir. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin siber güvenlik zafiyetlerini proaktif bir şekilde ele alabilir, siber tehditlere karşı koruma mekanizmalarınızı güçlendirebilir ve bilgi güvenliği yönetim süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, sızma testi ve zafiyet değerlendirme stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin siber dayanıklılığını artırın.

bottom of page