top of page
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Etki Danışmanlığı Çözümleri

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve
Sosyal etki
Danışmanlık Çözümleri

  • Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Stratejileri Danışmanlığı

İşletmelerin sosyal sorumluluk bilincini artırmasını ve topluma katkıda bulunacak projeler geliştirmesini sağlamak amacıyla Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Stratejileri Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) projelerinin planlanması, uygulanması ve etki analizi konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve çevresel etki gibi alanlarda özelleştirilmiş sosyal sorumluluk stratejileri geliştirir, işletmenizin toplumsal ve çevresel sorunlara etkin çözümler üretmesine yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin sosyal sorumluluk profilini güçlendirebilir, marka imajını ve itibarını artırabilir ve toplumsal etkinizi maksimize edebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, sosyal sorumluluk projeleri ve stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin sosyal etkisini artırın.

  • Sosyal Etki Değerlendirme ve İletişim Danışmanlığı

İşletmelerin sosyal etki projelerini değerlendirmelerini ve bu projelerin sonuçlarını etkili bir şekilde iletişim kurarak paydaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Etki Değerlendirme ve İletişim Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, sosyal etki analizi, etki ölçümleme yöntemleri ve etki raporlama süreçleri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, projelerinizin toplumsal ve çevresel etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz eder, etkiyi artırma yollarını keşfeder ve projelerinizin başarı hikayelerini etkili bir şekilde iletişim stratejileri aracılığıyla paylaşmanıza yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin sosyal etki inisiyatiflerinin görünürlüğünü ve etkisini artırabilir, paydaşlarınızla güçlü ilişkiler kurabilir ve sosyal sorumluluk alanında lider bir konum elde edebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, sosyal etki değerlendirme ve iletişim stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin toplumsal katkısını maksimize edin.​

  • Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Analizi Danışmanlığı

İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını ve çevresel etkilerini azaltmasını sağlamak amacıyla Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Analizi Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, çevresel sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, karbon ayak izi hesaplama, atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi konularda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, çevresel risk değerlendirmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve çevresel sertifikasyon süreçleri gibi alanlarda size rehberlik eder. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin çevresel sürdürülebilirlik performansını artırabilir, çevresel uyum ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirebilir ve yeşil pazarlama fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, sürdürülebilirlik ve çevresel etki analizi stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin çevresel ayak izini azaltın.​

  • Kurumsal Vatandaşlık ve Toplum İlişkileri Danışmanlığı

İşletmelerin kurumsal vatandaşlık rollerini güçlendirerek topluma değer katmasını ve toplumla olan ilişkilerini iyileştirmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Vatandaşlık ve Toplum İlişkileri Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, toplumsal sorumluluk projeleri, toplulukla etkileşim stratejileri ve sosyal etki inisiyatifleri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, sosyal yatırım programlarının geliştirilmesi, paydaşlarla etkileşim ve iletişim yöntemleri ve toplumsal etki raporlaması gibi alanlarda size rehberlik eder. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin kurumsal sosyal sorumluluk profilini güçlendirebilir, toplumla olan bağlarınızı derinleştirebilir ve marka itibarınızı artırabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, kurumsal vatandaşlık ve toplum ilişkileri stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin toplumsal katkısını maksimize edin.​

  • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Stratejileri Danışmanlığı

İşletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilirlik alanında liderlik pozisyonunu güçlendirmesini sağlamak amacıyla Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Stratejileri Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, ÇSY performansınızı değerlendirme, sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini yönetme, ÇSY entegrasyon stratejileri geliştirme ve paydaşların beklentilerini karşılama konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, risk yönetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine odaklanarak, işletmenizin ÇSY alanında uzun vadeli başarıya ulaşmasını destekler. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin çevresel ayak izini azaltabilir, sosyal sorumluluk pratiklerini iyileştirebilir ve yönetişim yapılarını güçlendirebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, ÇSY stratejilerinizi geliştirin ve sürdürülebilir bir gelecek için işletmenizi hazırlayın.​

  • Paydaş Katılımı ve Ortaklıklar Danışmanlığı

İşletmelerin paydaşlarıyla etkili bir şekilde etkileşime geçmesini ve stratejik ortaklıklar kurarak kapsamlı değer yaratmasını sağlamak amacıyla Paydaş Katılımı ve Ortaklıklar Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, paydaş analizi, etkileşim stratejileri geliştirme, ortaklık fırsatlarını değerlendirme ve çok taraflı işbirliklerini yönetme konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, paydaşların beklentilerini anlama, ortak değer yaratma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma konusunda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin paydaş ilişkilerini güçlendirebilir, ortaklık ağınızı genişletebilir ve pazar rekabetçiliğinizi artırabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, paydaş katılımı ve ortaklık stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin etki alanını genişletin.​

  • Etki Ölçümü ve Raporlama Danışmanlığı

İşletmelerin sosyal ve çevresel etkilerini ölçebilmesini ve bu etkileri şeffaf bir şekilde raporlayabilmesini sağlamak amacıyla Etki Ölçümü ve Raporlama Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, etki ölçümü metodolojileri, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk raporlama standartları ve etki iletişimi stratejileri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, işletmenizin sosyal ve çevresel performansını objektif kriterlerle değerlendirme, etki analizi yapma ve raporlama süreçlerini yönetme konusunda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin sürdürülebilirlik çabalarının etkisini artırabilir, paydaşlarınızla güven inşa edebilir ve pazar liderliğinizi güçlendirebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, etki ölçümü ve raporlama stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin şeffaflığı ve hesap verebilirliğini artırın.

  • Kurumsal Hayırseverlik ve Gönüllülük Danışmanlığı

İşletmelerin toplumsal katkılarını artırmasını ve kurumsal sosyal sorumluluk vizyonlarını güçlendirmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Hayırseverlik ve Gönüllülük Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, hayırseverlik programlarının planlanması ve uygulanması, gönüllülük inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve sosyal etki projeleri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, işletmenizin topluma katkıda bulunma yollarını belirleme, çalışan katılımını teşvik etme ve uzun vadeli sosyal etki yaratma konusunda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin toplumsal değerini artırabilir, marka itibarınızı güçlendirebilir ve paydaşlarınızla derinlemesine bağlar kurabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, kurumsal hayırseverlik ve gönüllülük stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin toplumsal etkisini maksimize edin.

  • Etik Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin tedarik zincirlerini etik ilkeler çerçevesinde yönetmelerini ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını benimsemelerini sağlamak amacıyla Etik Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, tedarik zinciri şeffaflığı, tedarikçi etik değerlendirmeleri, sosyal ve çevresel uyum, ve risk yönetimi konularında stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, etik tedarik zinciri stratejilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir satın alma politikalarının oluşturulması ve tedarik zinciri ortaklarınızla etik standartların uygulanması konusunda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin tedarik zinciri uygulamalarını iyileştirebilir, marka itibarınızı ve müşteri güvenini artırabilir ve sürdürülebilir iş pratiklerini teşvik edebilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, etik tedarik zinciri yönetimi stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin sosyal ve çevresel sorumluluğunu güçlendirin.​

  • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Danışmanlığı

İşletmelerin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (ÇE&K) hedeflerine ulaşmasını ve tüm çalışanların değer gördüğü, saygı duyulan ve desteklenen bir çalışma ortamı oluşturmasını sağlamak amacıyla Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimizle, ÇE&K stratejilerinin geliştirilmesi, kültürel farkındalık eğitimleri, politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesi ve ölçümleme yöntemleri konusunda stratejik destek ve rehberlik sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, çeşitliliği teşvik eden bir kurumsal kültürün oluşturulması, farklılık yaratan liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve tüm seviyelerde kapsayıcılık pratiklerinin entegrasyonu konusunda size yardımcı olur. Tinkwyz’dan bu danışmanlık hizmetini alarak, işletmenizin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda daha bilinçli hale gelmesini sağlayabilir, çalışan memnuniyetini ve takım performansını artırabilir ve sektörde öncü bir konuma ulaşabilirsiniz. Tinkwyz ile birlikte, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık stratejilerinizi geliştirin ve işletmenizin sosyal sorumluluğunu güçlendirin.​

bottom of page